Bibliografia

NOBELAK

1957    Leturiaren egunkari ezkutua. Euskal Idaz-Lanak.
1960    Peru Leartzako. Itxaropena.
1969    Elsa Scheelen. Kriseilu.
1979    Haizeaz bestaldetik. Itxaropena.
1988    Exkixu. Elkar.
1999    Putzu. Elkarlanean.
2005    Labartzari agur. Elkarlanean.

NARRAZIOAK

1984    Kosmodromo. Haranburu.

ITZULPENAK

1956    Alphonse Daudeten Aita Gaucherren Mistela itzuli eta argitaratu zuen, Egan-en.
1956    Fulton Sheen: Religión sin Dios. Egan.
1971    Th. van Leeuwen: Mundu berdearen gauza harrigarriak. Mas Ivars.
1972    Celestin Freinet: Zenbait aholku gazteentzako. Izarra Irarkola.
1972    Madeleine Porquet: Freinet-teknikak lilitegian. Izarra Irarkola.
1974    Albert Memmi: Kolonizatuaren ezaugarria. Jakin.

SAIAKERAK

1965    Huntaz eta hartaz. Goiztiri.
1971    Erlijioa hauzipean.
1984    Euskal kulturaren zapalketa 1956-1981. Elkar.
1985    Gertakarien lekuko. Haranburu.
1993    Antigua 1900. Kutxa.
1994    Euskal Herria helburu. Txalaparta.
2004    Santa Klara, gure uharte ezezaguna. Kutxa.
2007    Horretaz. Zazpi saiakera labur. Elkar.

HIZKUNTZALARITZA

1956    Karta idigia. Euskera.
1956    Ez bat eta ez beste (euskeraren auziari buruz). Egan.
1959    Batasunaren bidea. Euskera.
1963    Euskaltzaindia’ko adiskide maiteok, agur. Enbata
1966    Hizkuntza eta pentsakera. Branka.
1966    Hizkuntza eta herrikidetasuna. Branka.
1967    Suomiz´z zenbait jakingarri. Branka.
1967    Hizkuntza eta erresuma. Branka.
1968    Hika eta zuka-ko aditz-joko edo konjugazioaz. Euskera.
1969    Txekoslobakia: hizkuntzaren pizkundeaz bi hitz. Jakin.
1970    Euskeraren arazoa beste hizkuntza-pizkunderen argitan: Baionako Euskal Astea (1970). Branka.
1970    Sustrai bila. Zenbait euskal koropilo. Herri-Gogoa.
1972    Hizkuntza eta Pentsakera. Gero-Mensajero.
1974    Euskara batua zertan den. Jakin.
1974    Deklinabide batua. Jakin.
1974    Aditz batua. Jakin.
1974    Hiztegia. Jakin.
1975    La structuracion du champ sémantique de la couleur en basque. Euskera.
1976    Hurrengo urratsetara behar: euskara batuaz. Hitz.
1976    Spécificité de l’évolution des langues romanes de la région pyrénéenne occidentale. Euskera.
1977    Oinarri bila: morfosintasian eta fonologian. Autoedizioa.
1977    Estudio crítico de algunas lenguas minoritarias. In Euskararen liburu zuria/El libro blanco del euskara. Euskaltzaindia.
1977    L’emploi de l’indéfini en souletin: (à travers l’oeuvre du poète Etxahun). Fontes Linguae Vasconum.
1977    Euskararen eta Kaukaso-ko hizkuntzen berezkuneaz. Euskera.
1977    Cymru/Gales. Jakin.
1978    ‘Iritzi’ aditzaren erabilkeraz. Euskera.
1978    La originalidad lingüística vasca a la luz de los fenómenos de sustrato. Erein.
1978    Fonetika baturuntz (zenbait proposamendu). Euskera.
1978    68-ko txostenari buruz zenbait ohar. Euskera.
1978    Euskara batuaren beharra. Zeruko Argia.
1978    La situación en Sud-Tirol. Punto y hora de Euskal Herria.
1978    Euskarari bai. Punto y hora de Euskal Herria.
1978    Euskal Herritik erdal herrietara. Autoedizioa.
1978    Euskal gramatika. Ediciones vascas.
1979    Fonologiaren matematikuntza. UEU.
1979    Euskal aditz batua. Euskaltzaindia.
1980    Euskal fonologia. Ediciones vascas.
1980    Tafalla vascona. Punto y hora de Euskal Herria.
1980    La lengua vasca. In Historia de Euskal Herria. Ediciones Vascas.
1980    Zubererazko transkribaketa bat. Fontes linguae vasconum.
1981    Euskalkien fonetika eta euskara batua. In Euskal linguistika eta literatura: bide berriak. Deustuko Unibertsitatea.
1981    Toponimia egoeraren neurri: hitzaurrea. Agustinetako Auzo Elkartea.
1982    The contrastive phonems in Basque: values and transcription. The Journal of Basque Studies.
1982    Some acoustic data about the three basque sibilants. In First International Basque Conference in North America (proceedings). La Gran Enciclopedia Vasca.
1983    Euskal dialektologiaren hastapenak. Autoedizioa.
1984    Arazo batzu matematikaren laguntzaz.
1984    Nación y lengua. The Journal of Basque Studies.
1984    Elebidun gizarteen azterketa matematikoa. UEU.
1984    Euskal azentuaz. Elkar.
1985    Euskararen erabilpenaren azterketaz. Jakin.
1985    Proposamen bat azentuari buruz. Euskera.
1986    Kostaldeko gipuzkeraren berri, Txanka bertsolariaren bitartez. Euskera.
1987    Azentuari buruzko proposamen bat. Ele
1987    Euskal azentuaz. UEU.
1989    Langues mortes. Euskera
1990    Hizkuntz lurraldetasuna Belgikan. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1990    Eiretarrak nazio-hizkuntzari “agur” esateko bezperan. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1991    Euskararen erabilpenaz oinarrizko ondorio batzuk. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1992    Hizkuntzaren berreskurapena Fishmanen arabera. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1992    Fonologiaren normalkuntzaz zenbait berri. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1992    Euskara Batuaren hastapenak. Ele.
1992    Errepublika Baltikoetako hizkuntz legeak. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1992    Ahoskera baturantz. Ele.
1992    Elebitasun desorekatuak. Euskaldunon Egunkaria.
1994    Linguistics Rights in the Educational System. In Linguistic Rights of minorities = Droits linguistiques des minorités. University of Lapland/Université de Laponie.
1994    Euskara batuaren geroa. Uztaro.
1994    Soziolinguistika matematikoa. Xabier Isasirekin elkarlanean. UEU.
1995    Eireko hizkuntz arazoaz. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1996    Lingua Navarrorum. Orain.
1997    Testu-ahots bihurketa (TAB) euskaraz gaur egun.
1997    Hizkuntza normalizazioko prozesuetan neurri juridiko hutsek dituzten mugak. Bat soziolinguistika aldizkaria.
1997    La aportación de Joan Coromines a la filología vasca. Fontes Linguae Vasconum.
1998    Jon Etxaide aintzindari. Euskaldunon Egunkaria.
1998    Azentu, intonazio eta silabifikazioen funtzio bereizleez.
1999    Pour une analyse mathématique des situations bilingues. In Mélanges en l’honneur de Per Denez. Presses Universitaires de Rennes.
1999    Suomieraren normalkuntzaz. Bat soziolinguistika aldizkaria.
2002    Irakaskuntza hizkuntzaren hautaketa unibertsitatean. Jakin.
2004    Batua eta euskal fonologiaz. Euskalingua.
2004    Euskararen aldeko borrokan. Euskalgintza eta euskalaritzako idazlan hautatuak, 1956-1983. Elkar.
2004    Egokitasuna hizkuntzaren erabileran.
2006    Euskara batuaren norabideaz. In Andolin gogoan. EHU.

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

BESTELAKO ARTIKULUAK, TXOSTENAK…

1955    Kierkegaard-en hazia Unamuno-gan lore.
1956    Mendeurren oargarri bat: Buda Sakiamuni ta bere gaurkotasuna. Egan.
1957    Orangutanen ugartea. Egan.
1957    Donostia ta Antigua 1829’ean. Egan.
1957    Taupadak. Euzko Gogoa.
1957    Unamuno eragille: Urkijo-Mintegiko solas-aldia. Egan.
1958    Betikoaz agian. Egan.
1958    Piarres gaxoaren pasadizuak. Egan
1960    Lekuko bikain bat hil da [Albert Camus]. Egan.
1961    Ni comunismo, ni fascismo. Tierra Vasca/Eusko Lurra.
1962    Etxepare il da. Tierra Vasca/Eusko Lurra.
1967    El marxismo-leninismo y los problemas nacionales. Branka.
1967    Intelektualen betekizunez. Zeruko Argia.
1968    Txaho Zuberotarra eta Lehenengo Karlistada (zenbait izkriburen berri). Jakin.
1968    Estrukturalismoaz zenbait hitz. Jakin.
1968    Milan Kundera eta gu. Zeruko Argia.
1969    Rikardo Arregui hil da. Tierra Vasca/Eusko Lurra.
1969    Txillida: irudigileetan nagusi. Zeruko Argia.
1969    Eddy Merckx eta Sylvere Maes. Zeruko Argia.
1970    Bertrand Russell hil da. Zeruko Argia.
1970    Irmokeritik pluralismo bidean.
1970    Euskeraren arazoa beste hizkuntza-pizkunderen argitan.
1970    Euskalkietatik euskarara. Zeruko Argia.
1971    Oihenart, Arnauld. Atsotitzak eta neurtitzak. Herri-Gogoa. Edizio kritikoa.
1971    Lehenengo mailako intelektual bat: Joxe Azurmendi. Zeruko Argia.
1972    Idahoko euskaldunekin. Zeruko Argia.
1972    Mitxelenaren idazlan hautatuak. Zeruko Argia.
1972    Orixe. Zeruko Argia.
1973    Lévi-Strauss gailen. Zeruko Argia
1973    Proyecto de manifiesto vasco. Hordago.
1974    Grégoire eta Guillaume Epherre anaiak hil dira: agur etsia Altzurukun. Zeruko Argia.
1974    Txinpantzea: gure anaia bizkia. Zeruko Argia.
1976    Xahakotar bat mintzo. Junes Casenaveri elkarrizketa. Zeruko Argia.
1979    Atzoko eta gaurko gudariak: Nikasio-rekin hizketan: ¡oin be urtengo neuke!. Punto y hora de Euskal Herria.
1980    Rosalia bihotzean. Punto y hora de Euskal Herria.
1980    Sartre: lekuko eta gidaria. Punto y hora de Euskal Herria.
1987    Sartre eta gu.
1990    Ekialdeko Europaren krisialdiaz.
2000    Estatutuetatik auto-determinaziora. Herria 2000 Eliza.

HITZALDIAK

1957    Unamuno eragille.
1961    Singer kalean, Jaurlaritzaren egoitzan, Agirreren Gobernuaren sorrera-egunaren XXV. urteurrenean, ETAren izenean emandako hitzaldia.
1973    Matematika erakaskintza.
1974    Euskara batua.
1976    Mintzamena gizonaren ezaugarri.
1976    Euskalkien gramatika gonbaratiboa.
1978    Euskararen irakaskuntzaz.
1978    Euskal literaturaren zenbait idazle eta aldi.
1978    Dialektologia.
1979    Jakobson-en projektu fonologikoa.
1979    Hiztegi-matrizeak eta matrize-funtzioak.
1979    Fonologia generikoa.
1979    Chomsky-ren fonologi projektua.
1979    Bokalen matrizeak euskaraz.
1982    Akustika apur bat hizkuntzalarientzat.
1983    Euskal azentua.
1984    Erronkarierari buruzko ikerketak gaur egun.
1985    Euskal azentu baturantz.
1985    Akzentua.
1986    Transkribaketa.
1986    Ortoepia.
1986    Nazioa eta Hizkuntza.
1986    Azentu batuari buruz proposamen bat.
1986    Arantza. Euskalkien bilketa lana.
1988    Beste herrietako esperientziak plangintzari begira.
1989    Soziolinguistika berrian zutabea den lurraldetasunaren hastapena.
1989    Euskal eta erdal azentuen interferentziaz.
1990    Fonema-aldaketak nominatibo singularrean.
1991    Euskararen ezagupen eta erabilpenaren azterketa.
1992    Herri baltikoak: herria eta hizkuntza.
1992    Euskal Herritik kanpoko unibertsitateen ereduak.
1992    Batuaren ortoepia: projektua eta azentua bereziki.
1992    Azentua: teoria I eta Azentua: teoria II.
1992    Ahoskera batua (azentua). Praktikak.
1993    Euskaraz nola irakurri behar den.
1993    Euskararen kale-erabilpenaren azterketa matematikoa. Metodologia berriak…
1993    Euskara Batuaren historiari buruzko hitzaldia.
1993    Ahoskera baturantz.
1994    Euskararen erabilpena.
1994    Euskal ahoskera eta ingurukoak.
1994    Batuaren historia.
1999    Ahozkotasuna: ozenkiko hausnarketak.
2000    Euskara batuarentzako azentu eredu bila.
2000    Filosofia. Nazio askapen prozesuak.
2004    Euskararen historia soziala: Jimeno Jurioren ekarpena eta gaurkotasuna.

TXILLARDEGIRI BURUZ IDATZIAK

1960    Txillardegi, un gran novelista vasco. Martin de Arrizubieta.
1974    Sei idazle plazara. Jokin Apalategi eta Paulo Iztueta Armendariz. Jakin.
1975    Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza. Ibon Sarasola. Kriseilu.
1981    ‘Txillardegi’ : el euskara, en peligro. Juanjo Fernandez. El Viejo Topo.
1995    Txillardegi. Donostiako Kultur Udal Patronatua.
1996    Hitza hitz. Txillardegirekin solasean. Joxean Agirre. Elkar.
1997    Txillardegi edo fideltasun baten biografia. Andolin Eguzkitza. Hegats.
1999    Txillardegi eta Martin Ugalderen arteko gutunak (1961-1969). Biltzailea, Joan Mari Torrealdai. Jakin.
2000    Txillardegi lagun-giroan. Txipi Ormaetxea, Gotzon Aurrekoetxea, Patxi Salaberri Muñoa, Pilartxo Etxeberrria. UEU.
2000    Txillardegiren bibliografia: 1956-1999. Pruden Gartzia. Azkue Biblioteka, Euskaltzaindia. 954 sarrera bibliografiko
2005    Nerekin yaio nun. Txillardegiri omenaldia. Homenaje a Txillardegi. Askoren artean. Euskaltzaindia.
2007    Txillardegi eta ziminoa. Markos Zapiain. Susa.
2007    J.L. Alvarez Enparantza (Txillardegi). Existentzialismoa eta Jainkoa: itzalak baino argiak nabarmenagoak. Sebastian Garcia Trujillo. Desclee.
2008    Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren ekarpena XX. mendeko euskal narratibaren testuinguruan. Euskaltzaindia.
2008    Leturiaren uda ezkutua: ‘uda’ atalari buruzko iruzkinak. Karlos Otegi. Euskera.
2008    ‘Leturiaren egunkari ezkutua’: gizon eta emakume irudiak. Iratxe Retolaza. Euskera.
2008    ‘Leturiaren egunkari ezkutua” liburuaren harrera garaikideen artean. Patri Urkizu. Euskera.
2008    Txillardegi, ‘Leturiaren egunkari ezkutua’. Iñaki Aldekoa Beitia. Euskera.
2008    ‘Leturiaren egunkari ezkutua’ (1957) haustura bat euskal narratiban. Jon Casenave. Euskera

GEHIAGO

Artikuluei eta hitzaldiei dagokienez, Txillardegik argitaratutakoen lagin txiki bat besterik ez da hemen bildutakoa, Txillardegiren emariaren eta gaitegiaren erakusgarri. Euskera, Euzko Gogoa, Egan, Zutik, Jakin, Eusko Lurra-Tierra Vasca, Herria, Enbata, Zeruko Argia, Branka, Saioak, Anaitasuna, Hitz, Garaia, Fontes Linguae Vasconum, Punto y Hora de Euskal Herria, Iker, Bat Soziolinguistika Aldizkaria, Larrun, Euskaldunon Egunkaria, Berria, Argia, Uztaro eta beste hamaika aldizkaritan idatzi baitzituen artikuluak, eta iritzi zutabeak.

Advertisements

Utzi erantzun bat

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s